Ce vei primi GRATUIT?

Climatizoare pentru orice spațiu – comercial sau rezidențial

Contactează-ne


sau lasă-ne contactele tale și revenim noi cu un apel

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Utilizatorul își exprimă consimţământul pentru colectarea, administrarea datelor cu caracter personal ale acestuia şi includerea în baze de date, precum şi prelucrarea în condiţiile şi cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Prin prelucrarea datelor/ informaţiilor Utilizatorului se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor/ informaţiilor prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea şi/ sau modificarea, extragerea, utilizarea, dezvăluirea către terţi, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea acestora.